Uudised

  • Prindi

Sünergiast pakatav nädal Võru Gümnaasiumis

2. detsember 2015

Illustratsioon

23.-27. novembrini tegutsesid Võru Gümnaasiumi noored tavapärasest teistsuguses rütmis, koolipäeva algusest andis märku vaid üks kellahelin ja mõnel õhtul toimetati uste sulgemiseni – toimus I õppeperioodi valikainete nädal. Töös olid 16 valikkursust nii koolis kui väljaspool kooliseinu, nii oma kui külalisõpetajate käe all.

Tutvuti tervisliku toitumise põhitõdedega ja kokati Väimela kutsehariduskeskuses, süüviti fotograafia salamaailma ja püüti pildimasinasse põnevaid hetki Võru linnas, külastati ettevõtlikke inimesi Väimelas, Võrus ja Põlvas, valmistati ette ja korraldati 151 osalejat hõlmanud laste kergejõustiku mitmevõistlus Võru Spordihoones. Koolis tegeleti loomingu, loomishirmude ja loovusega, visandati ja loovkirjutati, mediteeriti ja püüti enese tuuma tabada, otsiti võimalusi, kuidas oma uskumuste, mõtete ja tunnetega toime tulla ning kuidas neid positiivselt enda kasuks rakendada. Püüti üle saada lavahirmust ja pandi end proovile erinevates muusikalistes kooslustes. Õpiti andma esmaabi, arendati rahanduslikku kirjaoskust, julgustati oma peaga mõtlema ja oma otsuste eest vastutama. Analüüsiti vaadatud filme ja ärgitati kaasa mõtlema nii hariduse, harituse kui multikultuurse ühiskonna teemadel. Loova elu praktikumi kaasati ka Liisa Pakosta loeng võrdõiguslikkusest.

Et nädal langes kokku töövarjunädalaga, siis leidsid kümmekond õpilast mahti ühel päeval varjutada ka ühe ameti esindajat. Lisaks käisid Võru Gümnaasiumis õpilasvarjudeks 4 põhikoolinoort, et enda tulevases koolivalikus rohkem kindlust saada. Õpilasvarjud jälgisid koolis toimuvat huviga.

Kui nädala algus oli ehk vaikne ja jättis kohati mulje salaühingute tegutsemisest, siis lõpupoole tuldi nähtavale ja näidati, millega nädala jooksul tegeletud. Sedamööda, kuidas koolimaja vaikselt jõulumeeleolu kogus – ehiti kuused, kaunistati ruumid, süüdati valgusketid – , täitus see järjest ka „sisuga“. Fotograafiakursuse õpilased panid välja oma fotoseeriad, loovkirjutamise ja loomingulise visandamise õpilased oma moodboard´id („tujutahvlid“).

Nädal päädis valikainete õhtuga, kus lavalised etteasted tegid nii draama- kui muusikakursuse õpilased. Paula Solvaku juhendatud sketšid ühtaegu nii naerutasid kui panid tõsisemalt elule mõtlema. Silja Otsari juhendatud noored muusikud esitasid poolteisetunnise kontsertkavana läbilõike eesti popmuusikast. Kuulda võis nii R. Valgre, A. Oidi, H. Sal-Salleri, J. Kreemi, S. Sisaski, O. Leplandi, U. Alenderi, O. Ehala jt sulest pärit muusikat. Kontserdijärgsed emotsioonid olid ülevoolavad: oli vaimustus, oli kergendust, oli eneseületamise pingest vabastavaid pisaraid, suurt loomisrõõmu. Energeetiline väli oli tugev. Tõdesime, kui palju andekaid noori meil õpib, kui entusiastlikud õpetajad meil töötavad ja milline sünergia võib nende koostoimetamisest tekkida.

 

Annely Hindrikson

Võru Gümnaasiumi õppejuht

annely.hindrikson@voru.edu.ee

5898 5102