Uudised

 • Prindi

Põlva riigigümnaasiumi direktori konkurss

2. detsember 2015

Illustratsioon

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja konkursi Põlva riigigümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks.

Põlva riigigümnaasium on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav üldhariduskool, mis alustab õppetööd 1. septembril 2016. Kooli tegevuse käivitamiseks võtame tööle direktori, kelle esmasteks tööülesanneteks on riigigümnaasiumi meeskonna komplekteerimine, õppekava välja töötamine, õpilaste vastuvõtmine ja koolihoone ehitusprotsessis osalemine.

Direktorilt oodatakse:

 • valmisolekut ja soovi võtta vastu väljakutse uue õppeasutuse loomisel;
 • Põlva riigigümnaasiumi käivitamist 1. septembriks 2016 ja edasist juhtimist, mis tagab kooli arengu vastavalt riigigümnaasiumide kvaliteedikokkuleppele;
 • väga head koostööd Põlvamaa koolide, omavalitsuste, ettevõtjate ja kohaliku kogukonnaga.

Kandidaadile esitatavad kvalifikatsiooninõuded:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • juhtimiskompetentsus ja -kogemus;
 • pedagoogiline kompetentsus.

Kandideerijatel esitada:

 • avaldus;
 • motivatsioonikiri;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • visioon riigigümnaasiumi rollist ja arenguvõimalustest maakonnakeskse haridusasutusena (kuni üks A4);
 • kandidaadi soovil muud dokumendid.

Tööle asumise aeg ja koht: jaanuar 2016 ja Põlva vald
Dokumendid esitada hiljemalt 11. detsembriks 2015. a e-posti aadressile cv@hm.ee.

Täiendav info 735 0250, Margot Saluse (HTM personaliosakonna peaekspert)