Uudised

  • Prindi

Konkurss tulevase riigigümnaasiumi, Valga Gümnaasiumi õppejuhi ametikoha täitmiseks.

30. september 2015

Illustratsioon

Valga Gümnaasium (1. septembrist 2016 riigigümnaasium) otsib avaliku konkursi korras õppejuhti.

Õppejuhi ülesandeks on kõrgekvaliteetse õppetöö kavandamine, korraldamine ja arendamine.

Tööle asumine 1.novembril 2015, kokkuleppe võimalus.

Konkursil osalemiseks peab kandideerijal olema täidetud haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” § 2 lg 2 sätestatud gümnaasiumi õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded.

Valmisolek lähtuda oma töös riigigümnaasiumide kvaliteedikokkuleppest.

Kandideerimiseks tuleb esitada: 1. avaldus, 2. elulookirjeldus, 3. kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad, 4. visioon tööst Valga Gümnaasiumi õppejuhina.

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 14.10.2015, saates need aadressile Vabadused 13, Valga 68207 või kool@valgagym.ee.

Lisainfo: kooli direktor Andrus Murumaa andrus.murumaa@valgagym.ee tel 53094938