Uudised

  • Prindi

Valga riigigümnaasiumi hakkab juhtima Andrus Murumaa

9. juuni 2015

Illustratsioon

Valga Gümnaasiumi hakkab 1. juulist 2015 juhtima avalikul konkursil häälteenamuse saanud Andrus Murumaa.

Komisjon valis nelja kandidaadi hulgast Valga Gümnaasiumi, tulevase riigigümnaasiumi, uueks juhiks Andrus Murumaa. Murumaa töötab praegu õppealajuhatajana Valga Põhikoolis, kus ta on silma paistnud mitmete uuendusmeelsete ideedega. Andrus Murumaa tunnetab hästi õpilast, õpetajat kui ka piirkondlikku hariduselu. Eelnev töökogemus Valgamaa Kutseõppekeskusest on kasuks laiema hariduspildi loomisel.

„Andrus Murumaa esitas komisjonile julge ja arusaadava visiooni gümnaasiumi, edaspidi riigigümnaasiumi, toimimiseset ja uuendustest", ütles konkursi komisjoni esimees Lauri Drubinš ja lisas, et Murumaa jäi sealjuures enamuse komisjoni liikmete arvates kahe jalaga kindlalt maapeale ning see tagas edu teiste kandidaatide ees.

Andrus Murumaa alustab tööd 1. juulil 2015 Valga Gümnaasiumi direktorina. Direktori ülesanne on tagada kooli tulemuslik töö, vastutada kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest. Plaanide kohaselt muudetakse Valga Gümnaasium riigigümnaasiumiks 1. sept 2016. Koolimaja, J.Kuperjanovi tn 10 nn valge maja rekonstrueerimine algab sel suvel ja tööd plaanitakse lõpetada 2016. aasta juulikuus. Uue direktori üheks esmaseks ja oluliseks ülesandeks on ka koolihoone rekonstrueerimisel kooli vajaduste esindamine.

Andrus Murumaa on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli haridusteaduste magistrina ja eelnevalt Tallinna Tehnikakõrgkooli rakenduskõrghariduse õppekava. Ta on läbinud kooli juhtimisalased kursused, mis on vajalikud edasises töös.