Uudised

 • Prindi

Avalik konkurss Valga Gümnaasiumi-tulevase riigigümnaasiumi direktori ametikohale

9. aprill 2015

Illustratsioon

Alates 1. juulist vabaneb Valga Gümnaasiumi direktori ametikoht ning Valga Linnavalitsus võtab avaliku konkursi korras tööle gümnaasiumi (riigigümnaasium alates 01.09.2016) direktori, kelle ülesanne on tagada kooli tulemuslik töö, vastutada kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

Nõudmised kandidaadile:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • juhtimispädevus organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;
 • vähemalt kolmeaastane juhtimiskogemus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
 • valmisolek lähtuda kooli juhtimisel riigigümnaasiumide kvaliteedikokkuleppest;
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsimis- ja planeerimisvõimelisus.

Kandidaadile tuleb kasuks

 • kogemus projektide kirjutamisel või juhtimisel konkreetsete näidete põhjal.

Pakume

 • huvitavat ja mitmekülgset tööd
 • arengu- ja eneseteostusvõimalust
 • tööalast täienduskoolitust
 • vajadusel ametikorterit

Tööle asumise aeg

 • kokkuleppel enne 2015/2016. õppeaasta algust

Kandideerimiseks esitada koos sooviavalduse ja elulookirjeldusega nõuete täitmist tõendavad dokumendid või nende ärakirjad ning essee kooli kui tulevase riigigümnaasiumi arendustegevuse eesmärkide ja loodetavate tulemustega teemal „Innovatsioon Valga Gümnaasiumis". Dokumentide esitamise viimane tähtaeg on 11. mail 2015. Dokumendid edastada Valga Linnavalitsusele aadressil valgalv@valgalv.ee  või Puiestee tn 8, 68203 Valga.

Valga Gümnaasium töötab alates 2012/2013 õppeaastast ainult gümnaasiumiklassidega. Valga linna ning Haridus-ja Teadusministeeriumi kokkuleppe kohaselt antakse alates 1. septembrist 2016. a Valga Gümnaasiumi pidamine üle riigile ja Valga Gümnaasiumist saab riigigümnaasium.

Sel suvel, 2015.a, algavad tulevase riigigümnaasiumi hoone ( J. Kuperjanovi 10) rekonstrueerimistööd, mis viiakse lõpule 2016 suvel. Töölevõetava Valga Gümnaasiumi direktori üheks esmaseks ja oluliseks ülesandeks on ka koolihoone rekonstrueerimisel kooli vajaduste esindamine.

1. septembril 2016.a. alustab kool tööd riigigümnaasiumina uues rekonstrueeritud hoones, Valga Valges Majas, J.Kuperjanovi tn 10.

2015/2016 õppeaastal töötab Valga Gümnaasium asenduspinnal Vabaduse tn 13 koolihoones.

 

Lisainfo: Valga Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, tel 515 175 või valgalv@algalv.ee