Uudised

  • Prindi

Eesti - Läti noortevahetus Jõgevamaa Gümnaasiumis

4. märts 2015

Illustratsioon

20.-24. veebruaril toimus Jõgevamaa Gümnaasiumis 5-päevane Eesti-Läti noortevahetus projekt „Raam ja Maal", kus osales 11 noort Mazsalaca Keskkoolist ja 11 Jõgevamaa Gümnasiumi noort. Projekti üheks eesmärgiks oli leida erinevaid võimalusi kunstiga tegelemiseks väljaspool formaalset haridust ning võimalusi rakendamaks oma oskusi ja teadmisi praktiliselt juba täna. Projekti peamiseks eesmärgiks oli viia läbi praktilisi kunstitöötubasid ning õppida näituse korraldamist. Viie päeva jooksul õpiti üksteist ja üksteise kodukohtasid tundma, viidi läbi hulgaliselt praktilisi kunstitöötubasid, ning õhtud olid sisustatud mängude, tantsu ja lauluga.

Alates 2. märtsist on Jõgevamaa Gümnaasiumis avatud Eesti -Läti noorte kunsti ÜHISNÄITUS, mis asub kolmel korrusel. Näituse seadsid õpilased üles noortevahetuse viimasel päeval. Näitusele pandi projektis osalejate tööd, mis valmisid projekti ajal Jõgeval. Näitus jääb avatuks aprilli esimese nädalani ning on avatud kõikidele huvilistele.

Projekti kirjutasid Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilased Aneta Claudia Marttila, Anna Kangor ja Laura Jõgeda. Projekt valmis möödunud aastal õpilaste praktilise tööna. Projekti kirjutamisel oli abiks Anne Nurmik, praktilise töö juhendajaks direktor Alo Savi ning projekti planeerimisel ja elluviimisel aitas projekti- ja noorsootööjuht Nele Graverson.

Projekti rahastas Erasmus+ Euroopa Noored Eesti Büroo.