Uudised

  • Prindi

Jõhvis avatav riigigümnaasium ja Tallinna Ülikool loovad tuleviku kooli

27. jaanuar 2015

Illustratsioon

Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskus, Kasvatusteaduste Instituut ja sellel aastal Jõhvis avatav riigigümnaasium on sõlminud koostööleppe, mille lisana allkirjastati selle nädala reedel tegevuskava innovaatilise koolikeskkonna kujundmiseks.

Ülikooli ja riigigümnaasiumi vaheline koostöö võimaldab mõlemal osapoolel areneda ning koos õppida: "Kiirelt muutuv maailm eeldab elluastujalt teistlaadi oskusi ja teadmisi kui varem. Soovime olla innovaatorid - disainida Tallinna Ülikooli spetsialistide abil õppeainete ülese, võimalikult elulähedase, aga samas akadeemilise õpikeskkonna, mis aitaks noortel julgelt ja loovalt oma tulevikku kujundada," kirjeldas kooli juht Tarmo Valgepea koostöö tagamaid.

"Tegutseme maailma ning Eesti koolikorralduse innovaatiliste trendidega sünkroonis või isegi paar sammu ees. Meie kooli lõpetajat peaksid iseloomustama niisugused kvaliteedid nagu inimlikkus, empaatiavõime, iseseisev mõtlemine, õpioskused, loovus, ettevõtlikkus, vastutustunne ja keelteoskused," lisas Valgepea. Kooli meeskonna mehitamisega on algust tehtud, töös on õppekava loomine.

Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni Keskuse juhataja Pille Slabina ja Kasvatusteaduste Instituudi direktor Kristi Vinter tõid välja: „Ühe uuendusmeelse kooli loomisprotsessis osalemine on Tallinna Ülikooli jaoks oluline samm. See võimaldab läheneda kooliuuendusele tervikuna - katsetada ja seirata haridusinnovatsiooni süsteemselt. Lisandväärtuseks on kooli hingeelu kõikide aspektide ülikooli-inimestele lähemale toomine – õpetajate ja õppejõudude vahetus, mõlemapoolne professionaalne areng üksteiselt õppimise abil ning sisuline pikemaajaline koostöö.”

Lisaks Tallinna Ülikoolile on riigigümnaasiumi strateegiliseks partneriks Eesti Disainikeskus, kelle abil lõimitakse õppetöösse disaini temaatika alates õpetajate koolitamisest kuni eraldi disaini kui õppeaine ja selle erinevate harude ning praktikateni. "Disain on empaatial baseeruv inimlooming, millel on palju väljundeid - IT, arhitektuur, ehitus, organisatsioonide kujundamine, inseneeria - kuni oma elu disainimiseni välja. Kui noores on õpihuvi, julgus ja avatus, aitab see tal kujundada endale sobivat tulevikku," leiab Valgepea.

Jõhvi loodav riigigümnaasium avab uksed 2015. aasta sügisel, uues koolis õpivad koos eesti ja vene keelt emakeelena kõnelevad noored. Koostoimimist ja kvaliteetset haridust toetavad koolihoone unikaalne arhitektuur, lõimitud õppetöö, huvitav õppeainete kooslus ja pühendunud õpetajaskond.

Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi missioon on toetada Eesti hariduse valdkonna jätkusuutlikku arengut kaasaegse mõtteviisiga õpetajate ja haridusjuhtide koolitamisel. Tallinna Ülikooli juurde 2013. aastal loodud Haridusinnovatsiooni Keskuse eesmärgiks on muutunud õpikäsituse mõtestamine ja toetuse pakkumine selle juurdumisel nii õpetajakoolitusse kui kogu Eesti haridusellu. Keskus on inkubaatoriks uute õppimis- ja õpetamisviiside väljaarendamisel, uute õpikeskkondade katsetamisel ja mõjukuse hindamisel.