Uudised

  • Prindi

Erinäoline õpe Jõgevamaa Gümnaasiumi valikkursuste nädalal

12. juuni 2014

Illustratsioon

Kui tavaliselt võetakse koolides kooliaasta viimast nädalat üsnagi lõdvalt, siis Jõgevamaa Gümnaasiumis toimusid nädala jooksul terved kursused huvitavaid ja praktilisi aineid.

Õppeaasta viimane koolinädal möödub tavaliselt filmide, klassiekskursioonide ja viimaste järelevastamiste tähe all. See vahetult enne suvisele koolivaheajale minekut jääv periood on selline, kus klassikalist õppetööd on raske ellu viia: ilmad on soojad, oodatakse suve ning nii mõnelgi on kevadväsimus. Jõgevamaa Gümnaasiumis otsustasime selle nädala lahendada viisil, mis oleks ühtaegu vaheldust pakkuv, praktiline, lõbus ja samas toimuks efektiivne õppetöö.

Möödunud nädala esmaspäevast reedeni ehk 2.-6. juunil toimus Jõgevamaa Gümnaasiumis nädal, mille jooksul pakkusime igale õpilasele võimalust osaleda tema huvidele vastaval valikkursusel. Iga kursus algas esmaspäeval ja oli läbi reede õhtuks. Õpilastele pakuti juba veebruaris välja valik neliteistkümne kursuse vahel, huvilisi jätkus neist üheksale. Kursused viisid õpilasi matkama Lõuna-Eestisse (Matkamise alused), õppeekskursioonile Sankt Peterburgi (Õppereis Sankt Peterburgi), avastama ja lähemalt uurima Jõgevamaa kaunist loodust (Õuesõppe looduskursus, mida rahastas keskkonnainvesteeringute keskus), paremini tundma õppima Jõgeva- ja Tartumaad  (Tunne oma kodukanti) või iseennast (Praktiline Psühholoogia). Kõige praktilisematel kursustel õpiti kuidas remontida oma korterit (Viimistlustööd) ja hooldada oma autot (Sõiduauto hooldus).

Taolise nädala korraldamise mõte kasvas välja juba möödunud aastal, kui direktor Alo Savi ja õppejuht Anti Alasi planeerisid kooli õppekorralduse ülesehitust ja põhimõtteid. „Olime töötanud mitmetes erinevates koolides ning oli kogunenud mõtteid, kuidas teha asju paremini ja teistmoodi, kui seda tavaliselt on harjutud tegema. Esialgne mõte oli teha projektinädal, kus erinevad õpilased tegelevad erinevate projektidega. Sealt see idee edasi areneski, et ühe nädalaga saaks õppida terve kursuse,“ selgitas õppejuht Alasi mõtte arenemist praktiliseks tegevuseks.

Kursuste puhul on oluline see, et tegemist on õppetööle orienteeritud kursustega – ka õppereis Sankt Peterburgi ei tähendanud mitte lihtsalt bussi istumist ja linna külastamist, vaid õpilased said enne õppereisi ülesanded ning pärast naasmist toimus seminar, mille käigus selgitati, täiendati ja analüüsiti mida naaberriigi ühes kultuursemas linnas nähti. Ka matkakursuse praktilisele osale (ehk siis päris matkamisele) eelnes põhjalik ettevalmistus matka teooriast kuni varustuse muretsemise ja pakkimiseni ning pärast matka toimus sellel omandatud kogemuste analüüs.

„Algusest peale oli mõte, et neid kursusi ei pea õpetama mitte ainult meie oma õpetajad, vaid oleme avatud kõigile headele võimalustele ja pakkumistele, ütles kooli õppejuht Anti Alasi: „Loomulikult tuli ise neid võimalusi ja pakkumisi hankida: pöördusime kõigi Eesti suuremate kõrgkoolide ja mitmete kutsekoolide poole pakkumiste saamiseks.“  Sel aastal õnnestus jõuda koostööni Tartu Ülikooli (praktilise psühholoogia kursus), Põltsamaa Ametikooli (viimistlustööd ja sõiduauto hooldamine) ja Tartu Kunstikooliga (värvi- ja stiiliõpetus), järgmisel aastal kavatseme leida ka rohkem tehnoloogia- ja infotehnoloogia valdkonda leiduvaid valikkursusi ja laiendada koostööd Tallinna-suunal.

Jõgevamaa Gümnaasiumis toimunud hariduslik innovatsioon äratas imestust ja huvi koostööpartnerites, kelle abil me seda ellu viisime. Noarootsi Gümnaasiumi direktor Laine Belovas lubas juba järgmisest aastast seda ka oma koolis rakendada. Tallinnast ja Tartust eemal asuvatele koolidele on taoline valikkursuste nädal heaks võimaluseks tuua õpilaste ette inimesi, kes sinna muidu ei satuks: raske ja ajamahukas on terve kooliaasta vältel käia kord nädalas Tallinnast Jõgevale ja tagasi. Hoopis lihtsam on tulla üheks terveks nädalaks ja pühenduda huvitavale ja praktilisele tegevusele. „Kogu kursus ühte nädalasse! Kas see on võimalik?“ väljendas kooli direktor Alo Savi koostööpartnerite esialgset üllatust: „Nad vajasid mitu korda üle selgitamist, et mida me neilt ikkagi ootame ja kuidas on ühenädalane kursus võimalik, aga kui nad juba aru said, siis sujus koostöö väga hästi“.

 

Valikkursuste nädalal toimunud kursused:

  • Fotograafia (õpetajad Andra Kirna ja Anne Jaama)
  • Matkamise alused (õpetaja Neeme Katt)
  • Praktiline psühholoogia (erinevad õpetajad, kursuse koordinaator Madis Vasser Tartu Ülikoolist)
  • Sõiduauto hooldamine (kootöös Põltsamaa Ametikooliga, õpetajad Toomas Sommer ja Harri Laustam)
  • Tunne oma kodukanti (õpetajad Tiit Naarits ja Merle Ojamets)
  • Viimistlustööd (koostööd Põltsamaa Ametikooliga, õpetaja Ivar Viks)
  • Värvi ja stiiliõpetus (koostöös Tartu Kunstikooliga, kursuse koordinaator Kadi Kreis)
  • Õppeekskursioon Sankt Peterburgi (õpetaja Ljudmila Vahtla)
  • Õuesõppe looduskursus (õpetajad Veronika Uusna, Ulvi Tiisler, Maire Tuimets)

 

Õpilaste tagasiside

Sigrid Laurikainen 10.B klass: „Valikkursuste nädalal olin mina psühholoogia valikkursusel. Mulle meeldis see valikkursus väga, sest ma sain uusi ja huvitavaid teadmisi sealt, näiteks, et kuidas jätta võõrkeeltes sõnu meelde, kuidas näha, et inimene valetab või isegi, et kuidas kehakeele järgi aru saada, et mida inimene sinust arvab. Kõige enam meeldisid mulle õpi- ja mälutehnikad ning armastus ja seksuoloogia, sest seal toodi palju näiteid enda  elust ja näidati ka teemakohaseid videosid, mis aitasid teemat mõista ja paremini omastada.“

Meeri Rahn 11.A klass: „Valikainenädal on hea vaheldus tavalisele koolinädalale. Valikuid oli palju ning igaüks leidis omale sobiva - alates autohooldusest psühholoogiani. Ka oli vahva see, et seltskonna moodustasid erinevad õpilased koolist, kellega oli tore lähemalt tutvust teha. Mina valisin pikast nimekirjast matkamise ning jäin meeletult rahule.“

Arles Karv 12. klass: „Valikkursuste nädal oli uudne ja huvitav. Oma kursuse valikus pettuma ei pidanud (värvi- ja stiiliõpetus), sest Tartu Kunstikooli õpetajad suutsid pikad kuuetunnised õppepäevad väga huvitavaks teha. Eriti meeldisid igapäevased erinevad praktilised tööd, mis ei muutnud tunde rutiinseks. Kõik viis päeva olid väga töökad ja juurde sai palju teadmisi antud valdkonnas. Peale hakati ajaloost ja välja jõuti tänapäevani. Arutleti ka selle üle mis võib muutuda tulevikus.“