Uudised

  • Prindi

Avalik konkurss Tartu Tamme Gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks

9. juuni 2014

Illustratsioon

Tartu Tamme Gümnaasium alustab tegevust riigigümnaasiumina alates 1.septembrist 2015. a. Kool hakkab tegutsema Nooruse 9 asuvas õppehoones, mis rekonstrueeritakse gümnaasiumi tarbeks. Gümnaasiumisse on võimalik võtta vastu 540 õpilast.

Riigigümnaasiumide pere kutsub kandideerima kolleege, kes on põhikoolist eraldatud gümnaasiumi usku ja valmis oma kogemust rakendama uue kooli käivitamisel ja arendamisel.

Töölevõetava Tartu Tamme Gümnaasiumi direktori esmasteks olulisteks ülesanneteks on koolihoone rekonstrueerimisel kooli vajaduste esindamine, Tartu Tamme Gümnaasiumi ümberkorraldamise protsessis osalemine ja kooli tegevuseks vajalike dokumentide koostamine.

Avalikul konkursil valituks osutunud isikuga sõlmib Tartu Linnavalitsus tähtajatu töölepingu tööleasumise ajaga 01. september 2014. a.

www.tartu.ee/tamme