Uudised

  • Prindi

Minister allkirjastas lepingu riigigümnaasiumi asutamiseks Hiiumaale

5. märts 2014

Illustratsioon

Täna allkirjastasid haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo ning Hiiu vallavanem Georg Linkov koostöölepingu, mille kohaselt alustab 2016. aasta sügisel Kärdlas tööd riigigümnaasium.

Kärdla Ühisgümnaasium töötab gümnaasiumina 2016. aastani, sealt alates põhikoolina ning samast sügisest alustab Kärdlas kuni 150 õppekohaga riigigümnaasium.

Ministeri sõnul on Hiiumaa põhihariduse tase silmapaistev – PISA uuringute kohaselt on Hiiumaa parimate hulgas Eestis – ja sama kvaliteet koos valikuvõimalustega tuleb hiidlastele tagada ka loodavas riigigümnaasiumis, kus saavad olema humanitaarainete, reaalainete, ja loodusainete õppesuunad.

Kärdlasse loodav riigigümnaasium saab olema kümnes maakondlik gümnaasium. Suhteliselt väikese õpilaste arvuga munitsipaalgümnaasiumi pidamine oleks igale omavalitsusele ülejõukäivaks ülesandeks ja seega on riigi toetus iseenesestmõistetav. Täna õpib Hiiumaa kahes gümnaasiumis kokku 154 õpilast, neist 109 Kärdla Ühisgümnaasiumis ja 45 Käina Gümnaasiumis, lisaks 7 õpilast mittestatsionaarses õppes. Käina vallavolikogu on võtnud vastu otsuse lõpetada gümnaasiumiastme tegevus järk-järguliselt ja alates 2014/2015 õppeaastast 10. klassi õpilasi vastu ei võeta.