Uudised

  • Prindi

Otsime tulevasele Jõhvi riigigümnaasiumile direktorit

24. oktoober 2013

Illustratsioon

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Jõhvi asutatava gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks. Aastal 2015 saab gümnaasiumist riigigümnaasium, mida hakkab üleval pidama riik.

Uus gümnaasium asutati Jõhvis septembris 2013. Õpilasi võetakse vastu uude gümnaasiumisse 2015/2016 õppeaastaks, kui on valminud uus koolihoone (valmimistähtaeg august 2015) asukohaga Hariduse 5 b, Jõhvi linn.

Konkursil valituks osutunud isiku tööelasumise aeg on 1. jaanuar 2014. a.

Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruses nr 30 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" §-s 2 sätestatud õppeasutuse juhtide kvalifikatsiooninõuded.

Samuti peavad kandidaadil olema:
1) teadmised eelarvelise asutuse majandustegevuse põhimõtetest,
2) eesti keele oskus kõrgtasemel,
3) vene ja inglise keele oskus vähemalt suhtlustasandil,
4) arvuti kasutamisoskus.

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:
1) sooviavaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks,
2) elulookirjeldus,
3) kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad,
4) uue gümnaasiumi käivitamise plaan.

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 11. novembriks 2013. a Jõhvi Vallavalitsusele aadressile Keskväljak 4, 41595 Jõhvi või e-posti aadressile johvi@johvi.ee.

Täiendavat informatsiooni asutatava gümnaasiumi ja täidetava ametikoha kohta saab Jõhvi valla kodulehelt www.johvi.ee, Jõhvi Vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö nõunikult Katrin Tammelt (336 3766 ; katrin.tamme@johvi.ee).