Uudised

  • Prindi

Maailmanädal

6. oktoober 2013

Illustratsioon

7.-11.oktoobril leiab Viljandi Gümnaasiumis aset maailmanädal. Maailmanädal saab teoks MTÜ Mondo kaasabil ning VIljandi Gümnaasiumi Õpilasesinduse eestvedamisel. Eesmärk on kaasata õpilasi erinevatesse tegevustesse, nii individuaalselt kui ka rühmana, mis laiendavad silmaringi ning aitavad mõista sotsiaalkampaaniaga seotud probleeme maailmas.

Maailmanädala vältel tutvustatakse koolis sotsiaalkampaaniat MakeChocolate Fair! ning sellega seotud teemasid: vaesus, lapse õigused, kakaoäri ja õiglane kaubandus. Kogu nädala vältel toetatakse koolipere maailmahariduse mõistmisel ning seeläbi ka suurendada sallivust ja üksteisemõistmist.

Läbi nädala kaunistavad koolimajad õpilaste koostatud postrid teemal „Kakao – mis see on, kust see tuleb?“, MTÜ Mondo kampaania Make Chocolate Fair! plakatid; riikide, kus kasvab kakaopuu, lipud ja söökla laudasid. Toimub õpperühmadele ja õpetajatele mõeldudallkirjavõistlus, kes kogub kõige rohkem allkirju kampaaniale MakeChocolate Fair!Võitjad meeskonnad saavad auhinnad. Toimub esseevõistlus, mida viivad läbi eesti keele õpetajad. Kõikidel koolipere liikmetel on võimalus mängida jembesid ja pagulastrumme Nova aatriumis asuval püramiidil.