Ülekanne riigigümnaasiumide aktustelt on 1. septembril alates kella 11 jälgitav internetis ning jääb salvestatuna järelvaadatavaks.

Viljandi gümnaasiumi uus hoone on olnud terve augustikuu täis sisustamise saginat. Ettevalmistustöö kestab seniajani. Koolimeeskond on juba alustanud ning iga tööpäev on pühendatud õppetöö arendamisele.

Et meie koolimaja uus osa on lahenduselt suuresti tänapäevane avatud õpiruum, tahame seda õppetöös parimal moel ära kasutada. Majas on hulganisti võimalusi mitmesuguseid õppevorme harrastada. Oma maja valmimine võimaldab meil senisest paremini korraldada õppepäevi ning muudab moodsa tehnoloogia kasutamise lihtsamaks. Sisustame kõik klassiruumid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste vahenditega.

Viljandi gümnaasiumi õpilased ja töötajad saavad selle õppeaasta avaaktusel esimest korda kanda oma kooli teklit. See akadeemilise õppija sümbol lisab tulevikus linnapilti uut emotsiooni. Meie õpilased tajuvad oma rolli linna gümnasistina ning see kujundab nende vastutustunnet ja väärtusi.

HARIDUS- JA teadusministeerium tähtsustab riigigümnaasiume käivitades koolide koostööd. See tähendab ühist arengu kavandamist ja õpikogukonda. Ministeeriumi riigikoolide eksperdid ja koolijuhid on lükanud käima oma koostöögrupi, millega liituvad ka tulevikus tööd alustavad koolid.

Ühiselt töötamine lähendab kooli ja koolipidajat ning annab koolide arendamisele hoogu. Uued ideed sünnivad tihedas suhtluses, vastastikku pakutakse ja katsetatakse uusi mõtteid ja võimalusi. Nõnda tekib edasiviiv, innovaatiline ja loov sünergia.

Riigigümnaasiumide koostööst sündis selle õppeaasta alguseks veebiportaal www.riigigümnaasium.ee, mis koondab olulist infot riigigümnaasiumide kohta ning kus muu hulgas seatakse eesmärgiks, et meie kooli lõpetavad iseseisvad, õpihimulised, ettevõtlikud, loovad ja koostöövõimelised noored, kes on adekvaatse enesehinnanguga, sotsiaalselt küpsed ning enesekindlad.

Ülle Luisk,

Viljandi gümnaasiumi direktor