Uudised

 • Prindi

Konkurss Jõhvi Gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks

3. jaanuar 2018

Illustratsioon

Jõhvi Gümnaasium on Haridus- ja Teadusministeeriumi pidamisel olev riigigümnaasium, mis alustas õppetegevust 1. septembril 2015. Võtame tööle direktori, kelle tööülesanneteks on tagada õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning kooli üldine areng.

Kandidaadilt ootame:

 • riigigümnaasiumi juhtimist, mis tagab kooli arengu vastavalt riigigümnaasiumite kvaliteedikokkuleppele;
 • valmisolekut lähtuda oma töös ja isiklikus arengus haridusjuhi kompetentsimudelist;
 • väga head koostööd riigiasutuste, omavalitsuste, ettevõtjate ja kohaliku kogukonnaga;
 • nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikke isikuomadusi.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • juhtimiskompetentsus ja -kogemus;
 • väga head teadmised haridusvaldkonnas.

Kandideerijatel esitada:

 • motiveeritud avaldus;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • visioon „Koolijuht kui iga õpilase ja õpetaja arengu kindlustaja“;
 • kandidaadi soovil muud dokumendid.

Tööle asumise aeg: veebruar – märts 2018

Töö asukoht: Jõhvi

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata hiljemalt 17. jaanuariks 2018. a e-posti aadressile cv@hm.ee. Täiendav info telefonil 735 0250, Margot Saluse (HTM personali- ja dokumendihalduse osakonna asejuhataja).