Uudised

 • Prindi

Konkurss Läänemaa Ühisgümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks

30. november 2017

Illustratsioon

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja konkursi Läänemaa Ühisgümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks.

Läänemaa Ühisgümnaasium on Haridus- ja Teadusministeeriumi pidamisel olev riigigümnaasium, mis alustas õppetegevust 1. septembril 2013. Võtame tööle direktori, kelle tööülesanneteks on tagada õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus ning kooli üldine areng.

Kandidaadilt ootame:

 • kooli arengut vastavalt riigigümnaasiumite kvaliteedikokkuleppele;
 • valmisolekut lähtuda kooli ja isiklikus arengus haridusjuhi kompetentsimudelist;
 • väga head koostööd riigiasutuste, omavalitsuste, ettevõtjate ja kohaliku kogukonnaga;
 • nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikke isikuomadusi.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • juhtimiskompetentsus ja -kogemus;
 • väga head teadmised haridusvaldkonnas.

Kandideerijatel esitada:

 • motiveeritud avaldus;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • visioon „Koolijuht kui iga õpilase arengu kindlustaja“;
 • kandidaadi soovil muud dokumendid.

Tööle asumise aeg: 1. veebruar 2018

Töö asukoht: Haapsalu

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata hiljemalt 19. detsembriks 2017. a e-posti aadressile cv@hm.ee.

Täiendav info telefonil 735 0250, Margot Saluse (HTM personaliosakonna asejuhataja).