Uudised

  • Prindi

Konkurss Paide Riigigümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks

28. september 2017

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja konkursi Paide Riigigümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks.

Paide Riigigümnaasium on Haridus- ja Teadusministeeriumi pidamisel olev riigigümnaasium, mis alustab õppetegevust 1. septembril 2018. Võtame tööle direktori, kelle esmasteks tööülesanneteks on teha vajalikud ettevalmistused õppetegevuse alustamiseks: kooli meeskonna komplekteerimine, õppekava välja töötamine, õpilaste vastuvõtmine ja koolihoone projekteerimis- ja ehitusprotsessis osalemine.

Kandidaadilt ootame:
valmisolekut luua uus ja uuenduslik õppeasutus;
riigigümnaasiumi käivitamist 1. septembriks 2018 ja juhtimist, mis tagab kooli arengu vastavalt riigigümnaasiumite kvaliteedikokkuleppele;
väga head koostööd kohaliku kogukonnaga, ettevõtjatega, maakonna omavalitsustega, riigiasutustega ja riigigümnaasiumidega;
nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikke isikuomadusi.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
juhtimiskompetentsus ja -kogemus;
väga head teadmised haridusvaldkonnas.

Kandideerijatel esitada:
motiveeritud avaldus;
elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
visioon „Paide riigigümnaasiumi eduloo saavutamise märksõnad“ (üks kuni kaks A4);
kandidaadi soovil muud dokumendid.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Töö asukoht: Paide

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata hiljemalt 19. oktoobriks 2017. a e-posti aadressile cv@hm.ee. Täiendav info telefonil 735 0250, Margot Saluse (HTM personaliosakonna asejuhataja).