Uudised

 • Prindi

Konkurss Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks

23. aprill 2018

Illustratsioon

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas välja konkursi Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks.

Kohtla-Järve Gümnaasium on Haridus- ja Teadusministeeriumi pidamisel olev riigigümnaasium, mis alustab õppetegevust 1. septembril 2019. Võtame tööle direktori, kelle esmasteks tööülesanneteks on riigigümnaasiumi meeskonna komplekteerimine, õppekava välja töötamine, õpilaste vastuvõtmine ja koolihoone ehitusprotsessis osalemine, edaspidi tulemusliku õppe- ja kasvatustegevuse ning kooli üldise arengu tagamine.

Kandidaadilt ootame:

 • tahet ja visiooni luua uus ja uuenduslik õppeasutus;
 • Kohtla-Järve riigigümnaasiumi käivitamist 1. septembriks 2019 ja edaspidi juhtimist, mis tagab kooli arengu vastavalt riigigümnaasiumide kvaliteedikokkuleppele;
 • väga head koostööd piirkonna haridusasutuste, ettevõtjate, omavalitsuste ja kohaliku kogukonnaga;
 • valmisolekut lähtuda oma töös ja isiklikus arengus haridusjuhi kompetentsimudelist;
 • nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikke isikuomadusi.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • juhtimiskompetentsus ja -kogemus;
 • väga head teadmised haridusvaldkonnas.

Kandideerijatel esitada:

 • motiveeritud avaldus;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • Kohtla-Järve riigigümnaasiumi tulevikuvisioon (kuni üks A4);
 • kandidaadi soovil muud dokumendid.

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Töö asukoht: Kohtla-Järve

Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata hiljemalt 9. maiks 2018. a e-posti aadressile cv@hm.ee. Täiendav info telefonil 735 0250, Margot Saluse (HTM personali- ja dokumendihalduse osakonna asejuhataja).