Uudised

 • Prindi

Tule Kohtla-Järve Gümnaasiumisse õppejuhiks!

28. august 2018

Illustratsioon

1. septembril 2019. aastal alustab tööd riigigümnaasium Kohtla-Järvel.

Ootame tööle ÕPPEJUHTI, kelle esmane ülesanne on kooli õppekava ja õppekorralduse loomine ja käivitamine, edaspidi õppe- ja kasvatustöö planeerimine, juhtimine, analüüsimine ja parendamine, arendusprojektide algatamine ja koordineerimine, täienduskoolituste ja sisekoolituste korraldamine.

Tule kandideerima, kui soovid osaleda uue kooli loomisprotsessis ja oled:

 • initsiatiivikas, vastutustundlik, konkreetne ja täpne;
 • otsustus-, analüüsimis- ja planeerimisvõimeline;
 • innovaatiline ja avatud haridusuuendustele;
 • valmis rakendama oma töös nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid;
 • väärtustad õpetaja ametit ja usud iga õpilase edusse;
 • õpid ise ja toetad iga õpetaja arengut ning loomingulisust;
 • innustad meeskonda, kaasad partnereid, oled avatud suhtleja;
 • tunned haridusalast seadusandlust ja kooli õppekava arendamise protsessi;
 • omad vastavat kvalifikatsiooni.

Omalt poolt pakume:

  • aktiivset eneseteostust ja arenemisvõimalusi;
  • võimalust panustada uue kooli loomisse ja arengusse;
  • kaasaegset töökeskkonda;
  • töökoormust 1.0 ametikohta.

Kandidaadilt ootame:

 • kandideerimisavaldus;
 • elulookirjeldus (CV);
 • motivatsioonikiri;
 • visioon õppejuhi tööst Kohtla-Järve Gümnaasiumis (max A4 lehel)
 • kandidaadile esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi soovil muud dokumendid.

Tööle asumine: oktoober 2018

Dokumendid esitada hiljemalt 14.09.2018 aadressile direktor@kjg.ee
Kontaktisik: direktor Irina Putkonen Tel 5323 1367 www.kjg.ee