Riigigümnaasiumide kvaliteedikokkulepe

  • Prindi

25.aprillil 2014. a. allkirjastasid haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski, kuue riigigümnaasiumi direktorid, õpilaste ja õpetajate esindaja kvaliteedikokkuleppe, mis sätestab esimest korda gümnaasiumihariduse tasemel osapoolte kohustused ja ootused üksteisele.

 
Riigigümnaasiumidel on kõrge kvaliteedilatt ning ühised eesmärgid, mille suunas liigutakse. Leppes rõhutatakse, et tegevused peavad lähtuma eelkõige õpilaste vajadustest ning samas vastutab õpilane pühendunult ja motiveeritult õppimise eest.
 
Kvaliteedikokkuleppega kinnitati riigigümnaasiumi tegevuse kümme aluspõhimõtet, õpilase, õpetaja ja direktori pädevused ja vastutuse ulatus ning kvaliteedinäitajad, mille alusel mõõdetakse riigigümnaasiumi edenemist. Kvaliteedikokkuleppe tekst on kättesaadav aadressil https://www.hm.ee/sites/default/files/allkirajastatud_kval_kokkulepe.pdf.