Sotsiaalsed tagatised

  • Prindi
Sotsiaalsed tagatised

1. Riigigümnaasiumi õpilastele kompenseeritakse ühistranspordiga kooli ja koju sõit õppetöö perioodil järgmiselt:

  • õpilaskodus või üürikorteris elavatele õpilastele kompenseeritakse kooli ja tagasi alalisse elukohta sõidu kulud (edasi-tagasi sõit kuni neli korda kuus), samuti riiklikeks pühadeks alalisse elukohta ja tagasi kooli sõidu ning koolivaheaegadele mineku ja sealt tagasi tuleku kulud, seda tehakse sõidupiletite või nendega proportsionaalselt samas mahus olevate kuludokumentide alusel õppeasutuse kaudu või õppeasutuse poolt vedajaga sõlmitava lepingu alusel;
  • iga päev kooli ja tagasi alalisse elukohta sõitvatele õpilastele kompenseeritakse sõidukulud arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas sõidupileti (soovitatavalt perioodipilet) alusel õppeasutuse kaudu või õppeasutuse poolt vedajaga sõlmitava lepingu alusel;
  • sõidukulud hüvitatakse õpilastele, kelle jaoks riigigümnaasium on sisseastumise seisuga elukohajärgne või elukohale lähim riigigümnaasium. Üleriigilistes riigigümnaaasiumides - s.o Nõo Reaalgümnaasium ja Noarootsi Gümnaasium - hüvitatakse sõit eelnimetatud põhimõtetel kõigile õpilastele.

2. Igas riigigümnaasiumis on korraldatud õpilaste toitlustamine. Õpilasele hüvitatakse koolilõuna kuni 1,36 eurot iga koolipäeva kohta.

3. Vastavalt haridus- ja teadusministri käskkirjale hüvitatakse majutuskulud elukohajärgsesvõi elukohale lähima maakondliku riigigümnaasiumi õpilasele kuni 50, 00 eurot ühes kuus. Majutuskulude hüvitamise aluseks on see, kui kooli sõit võtab liiga kaua aega või kellel ei ole võimalik koolis käimiseks ühistransporti kasutada.