Sisseastumine

  • Prindi
Sisseastumine

Ootame riigigümnaasiumisse õppimisele orienteeritud õpilasi.

Sisseastumisel selgitame välja iga õppija õpimotivatsiooni ja individuaalsed huvid õppesuuna valimisel.

Sisseastumisel arvestatakse nii varasemaid õpitulemusi, sooritust katsetel kui ka individuaalset vestlust. Õpilase varasemad õpitulemused näitavad tema suutlikkust gümnaasiumis õppida.

Sisseastumistingimused on kooliti erinevad. Täpsema info leiate iga kooli kodulehelt.