Õpilasele

  • Prindi
Õpilasele

Riigigümnaasiumis saab iga õpilane õppida meelepärasel õppesuunal, kus lisaks kohustuslikele kursustele õpitakse ka valikkursuseid. Õppijal on võimalus taotleda väljaspool kooli läbitud õpingute arvestamist gümnaasiumiõpingute osana. 

Õppetöö kooliti võib olla korraldatud erinevalt: perioodõppena, trimestriõppena või veerandõppena.

Perioodõpe tähendab, et õppeaine kursus (35 tundi) läbitakse 7 nädala jooksul. Kool võib kavandada ka pikemaid perioode (nt 3 perioodi õppeaastas). Veerandõppe puhul on kursused jagatud ühtlaselt kogu õppeaasta vältel. See tähendab, et ühte õppeainet õpitakse 1-2 õppetundi nädalas.

Täpsema õppetöö korralduse on iga kool avaldanud oma kodulehel.

Loe rohkem siit ...