Õpetamine riigigümnaasiumis

  • Prindi
Õpetamine riigigümnaasiumis

Riigigümnaasiumides töötavad õpetajad, kes on oma valdkonna parimad professionaalid, kellel on kõrge õpetamise motivatsioon ning kes väärtustavad oma arengut.

Meie õpetaja on rõõmsameelne, hooliv ja huvitub iga õpilase arengust. Riigigümnaasiumi töötaja on avatud, innovaatiline ning ettevõtlik, rakendab kaasaegseid õpetamise strateegiaid ja meetodeid, osaleb kohalikes ja rahvusvahelistes koostööprojektides või võrgustikes, suunab õpilasi realiseerima nende ettevõtlikkust ja toetab neid selles.

Riigigümnaasiumisse saab tööle asuda õpetaja, kes vastab kvalifikatsiooninõuetele, kellel on kõrged tulemused taseme- ja täiendusõppes ning väljapaistvad tulemused senises õpetajatöös.

Töötingimuste kujundamisel lähtume põhimõttest, et igal töötajal oleks hea koolis oma ülesandeid täita. Töötamiseks ja õpetamiseks on tagatud füüsiline keskkond ja tehniline baas. Koolis on loodud meeskonnatööks sobilikud tingimused.