Õpetaja individuaalne areng

  • Prindi
Õpetaja individuaalne areng

Õpetaja on alati oma õpilastele eeskujuks, seda nii igapäevase töö kui ka pideva enesetäiendamise kaudu. Riigigümnaasiumi õpetajad jagavad kogemusi, teadmisi ja häid praktikaid oma kolleegidega nii koolis kui ka kooliväliselt. Täiendkoolituse korraldamisel lähtutakse võrdsete võimaluste põhimõttest. Toetame uute töötajate kohanemist ning nende teadmiste ja oskuste kujunemist.

Toetame õpetaja kutsealast arengut, sh kutse taotlemist.